Product Datasheet
Datasheets
Eagle Eye
Datasheets
Amaron
NSB Red Battery

CapacityPerformance Tables
VoltageAhDatasheets@ 20°C@ 25°C
NSB 60 FT Red 12 60
NSB 92 FT Red 12 92
NSB 100 FT Red 12 100
NSB 150 FT Red 12 148
NSB 180 FT Red 12 180

NSB Blue Battery

CapacityPerformance Tables
VoltageAhDatasheets@ 20°C@ 25°C
NSB 2-400 FT Blue 2 370
NSB 100 FT Blue 12 82
NSB 170 FT Blue 12 140

NSB Silver Battery

CapacityPerformance Tables
Front TerminalVoltageAhDatasheets@ 20°C@ 25°C
NSB 40 FT Silver 12 38
NSB 60 FT Silver 12 57
NSB 92 FT Silver 12 92
NSB 100 FT Silver 12 100
NSB 110 FT Silver 12 110
NSB 130 FT Silver 12 126
NSB 155 FT Silver 12 148
NSB 170 FT Silver 12 170
CapacityPerformance Tables
Top TerminalVoltageAhDatasheets@ 20°C@ 25°C
NSB 13 Silver 12 12
NSB 40 Silver 12 39
NSB 70 Silver 12 64
NSB 75 Silver 12 68
NSB 90 Silver 12 95
NSB 125 Silver 12 127

NSB UPS Battery

CapacityPerformance Tables
Front TerminalVoltageWPCDatasheets@ 20°C@ 25°C
NSB 12-150 FT 12 164
NSB 12-225 FT 12 225
NSB 12-330 FT 12 377
NSB 12-380 FT 12 414
NSB 12-450 FT 12 477
NSB 12-590 FT 12 605
NSB 12-600 FT 12 627
CapacityPerformance Tables
Top TerminalVoltageWPCDatasheets@ 20°C@ 25°C
NSB 12-180 12 180
NSB 12-300 12 279
NSB 12-330 12 331
NSB 12-400 12 400
NSB 12-540 12 540

SITESTAR

Datasheets - SiteStar Cabinets
SiteStar Small Cabinet AC
SiteStar Tall Cabinet AC
SiteStar Tall Cabinet DC
SiteStar Dual Cabinet AC
SiteStar Dual Cabinet DC
Datasheets
OPzS
OPzV
TOPzS
OGi
UPS
Datasheets
All
PREMIUM LINE

Capacity
VoltageAhDatasheets
T105-RE 6 225
L16RE-A 8 325
L16RE-B 6 370
L16RE-2V 2 1110
Catalogue
SIGNATURE LINE

Capacity
VoltageAhDatasheets
24TMX 12 85
27TMX 12 105
27TMH 12 115
30XHS 12 130
J150 12 150
J185P-AC 12 205
J185H-AC 12 225
T-605 6 210
T-105 6 225
T-125 6 240
TE35 6 245
T-145 6 260
J305P-AC 6 330
J305H-AC 6 360
L16H 6 420
L16P 6 435
Catalogue
INDUSTRIAL LINE

Capacity
VoltageAhDatasheets
IND9-6V 6 445
IND13-6V 6 673
IND17-6V 5 897
IND23-4V 4 1233
IND29-4V 4 1570
Catalogue
AGM LINE

Capacity
VoltageAhDatasheets
U1-AGM 12 33
22-AGM 12 50
24-AGM 12 76
27-AGM 12 89
31-AGM 12 100
Catalogue
GEL LINE

Capacity
VoltageAhDatasheets
24-GEL 12 77
27-GEL 12 91
31-GEL 12 102
5SHP-GEL 12 125
8D-GEL 12 225
6V-GEL 6 189
TE35-GEL 6 210
Catalogue
Datasheets
BEMoS